(1)
Muhsin Thaha, M. Penetapan Harga Dengan Sistem Prasmanan Di Saung Kopi Hawwu Kuningan Dalam Pandangan Hukum Islam. Albarakat 2023, 3, 48-57.